You are here

Услови и правила куповине

 

Куповину артикала могу извршити само лица старија од 18 година.

ОПШТИ УСЛОВИ

1. Након пријема наруџбе путем интернет продавнице, продавац је обавезан да изврши телефонску потврду.

2. Након потврде наруџбе од стране купца, наруџба је неопозива.

3. Продавац се обавезује да наручене производе испоручи исправне и у предвиђеном року.

4. У случају било какве промене продавац је дужан да обавести купца приликом телефонске потврде наруџбе.

5. Све евентуалне промене сем промена везаних за испоруку се не односе на потврђене наруџбе.

6. У случају неусклађености цена испоруке наведених на овој интернет продавници са ценама курирске службе, о променама ћете бити обавештени приликом телефонске потврде наруџбе.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

САВИЋЕВИЋ РАКИЈА гарантује за квалитет својих производа.

РАЗЛОЗИ ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ

У случају:
1. испоруке робе која није наручена, и
2. испоруке робе која има материјалне недостатке

РОК ЗА РАЗМАТРАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Рекламацију можете упутити путем имејл-а или на телефон +381 64 296 42 46
Ми смо дужни да о жалби Купца одлучимо у року од 7 дана од дана пријема жалбе, и да о исходу поступка по жалби одмах обавестимо Купца, писменим или усменим путем.

ПРИВАТНОСТ ПОДАТАКА

Подаци купаца, који се дају приликом куповине на интернет продавници shop.savicevic.com, се чувају у максималној тајности. Доступни су само продајној служби и користе се искључиво за наруџбине.

Сваки регистровани купац у сваком моменту има право да измени своје регистроване податке, у случају да се у међувремену промени неки од података за испоруку (адреса, број телефона, и сл.).

Продајно особље интернет продавнице shop.savicevic.com гарантује тајност података и обавезује се да ни под којим разлозима исте неће откривати трећим лицима.